აეროპორტში დახვედრა

 თბილისი

  • აეროპორტში დახვედრა დღის,  საათებში  - 50 ლარი (ღამის საათებში 70 ლარი)
  • აეროპორტში მანქანის დატოვება, დღის  საათებში -50 ლარი  (ღამის საათებში 70 ლარი)
 

ქუთაისი

  • აეროპორტში დახვედრა , დღის საათებში - 250 ლარი ( ღამის საათებში 300 ლარი)
  • აეროპორტში მანქანის ჩაბარება,  დღის საათებში 250 ლარი (ღამის საათებში 300)
 

ბათუმი 

  • აეროპორტში დახვედრა , დღის საათებში - 300 ლარი ( ღამის საათებში 350 ლარი)
  • აეროპორტში მანქანის ჩაბარება,  დღის საათებში 300 ლარი (ღამის საათებში 350 ლარი)